વિધાનસભામાં મોદીની જ્યાં સભા થઈ તે 34 બેઠક ગુમાવી હતી, લોસકભામાં શું થશે ?

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.