સુરત વીજ કંપની સહિત અનેક જવાબદારોને છોડી મૂકાયા

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.