વી એસ હોસ્પિટલમાં 655 પથારી ઘટાડી નંખાઈ

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.