શંકરસિંહના ગળે રૂ.1700 કરોડની લટકતી તલવાર રાખીને ધાર્યું કરતાં મોદી

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.