શહેરમાં આગામી બે વર્ષમાં રૂપિયા ૫૩૧ કરોડના ખર્ચે આઠ બ્રિજનું નિર્માણ કરાશે

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.