સરકારે બીજી એક રેલવે યોજનામાં પ્રજાની સંપત્તિ જપ્ત કરવાનું શરૃં કર્યું

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.