સરપંચના ભ્રષ્ટાચાર સામે આખી પંચાયતે મોરચો માંડ્યો

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.