સવારના 9થી સાંજના 6 સુધી મતદાનના ટકા

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.