સુરેન્દ્રનગર પાલિકાએ 19 લાખની કચરાપેટીઓ મુકી રાખતા કોંગ્રેસ દ્વારા વિરોધપ્રદર્શન

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.