હવે પાણી માટે આત્મહત્યા કરવાની માંગ કરતાં ખેડૂતો

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.