હાર્દિકે એકાએક ઉપવાસ કેમ સમેટી લીધા? રહસ્ય શું ?

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.