૧૭,૭૦૧ કિશોરીઓને આયર્નની ગોળી, એક જ દિવસે ગળાવીને ઇન્ડિયા બુક ઑફ રેકોર્ડ્‍સમાં સ્થાન

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.