10 કરોડ વર્ષ પહેલાના દુનિયાના એક માત્ર ડાયનોસૌર ‘નર્મદાના રાજા’નું બાલાસિનોરમાં સંગ્રહાલય

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.