10 ધારાસભ્યો અને 2 પ્રધાનોએ કહ્યું સિંધિયા સાથે પણ ભાજપમાં નહીં

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.