11 લાખ ખેડૂતો પર દીપડાનો ખતરો, સરકારની કોઈ સુરક્ષા નહીં

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.