સી કે પટેલને મોદી અને શાહે કેમ ટિકિટ ન આપી?

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.