14 હજાર શાળા એક વર્ગખંડમાં ચાલે છે

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.