ગુજરાતમાં કોરોનાના 14 દર્દીઓ, ખરેખર કેટલાં છે ? સરકાર શું છુપાવે છે ?

14 Corona patients in Gujarat, how many are there? What does the government hide?

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.