દિલ્હીના તોફાનોનો ભોગ બનેલા લોકોને વળતર રૂપે 21 કરોડ અપાયા; હિંસામાં 53 લોકો માર્યા ગયા હતા

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.