25 પક્ષોની આવક 1163.17 કરોડ રૂપિયા

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.