25 વર્ષની ભાજપની નીતિ – ગરીબ ખેડૂતોની જમીન પર સિંચાઈ નહીં, શ્રીમંત ખેડૂતોમાં વધારો

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.