28 હજાર વિદ્યાર્થીઓની પદવી પરબીડીયામાં રોકાઈ

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.