પુત્રી પર દુષ્કર્મ કરનારા પિતાને ફાંસી, સુરતમાં બીજી ફાંસી

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.