35 વર્ષના 5 ધારાસભ્યોમાંથી કોણ લોકસભાની ચૂંટણી લડશે ? 

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.