4 કલાકમાં પ્રધાન બનેલાં ભાજપના કુંવરજી ચૂંટણી જીતશે કે હારશે ?

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.