40 લાખ પરપ્રાંતિય પ્રજા ગુજરાતમાં, 21 લાખ રાજસ્થાની પ્રજા

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.