ચલાલામાં પશુ ચિકિત્‍સકન હોવાથી પશુઓના મોત વધી રહ્યા છે

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.