ગુજરાતના ધારાસભ્યોના પગારમાં 50%નો જંગી વધારો

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.