50 હજારની લોન પર સ્ટેમ્પ ડયુટી માફ

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.