117 ઉમેદવારી પત્રો ભરાયા

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.