9 ધારાસભ્યો પાસે રિવોલ્વર અને ગન છે જે શોભા અને વટ પાડવા રાખે છે

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.