વિધવા અને છૂટાછેડા લીધેલી મહિલા માં બની શકશે

A widow and a divorced woman can be mother in India

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.