પાણીની બોટલ કરતાં તરબૂચ સસ્તા, રાતા તરબૂચ અને રૂપાણીએ ખેડૂતોને રાતે પાણીએ રડાવ્યા

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.