અમદાવાદ કોરોનાના બોંબ પર બેઠું છે, 20 હજારથી વધુ દર્દીને સાવાર આપી શકાય તેમ નથી

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.