સુરતમાં ડોર ટુ ડોર સર્વેલન્સ કરી દરેક ઘરની બહાર ‘A’, ‘P’ અને ‘X’ના બોર્ડ લગાવાયા

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.