તુલસી, છાશ, કેળા એસિડિટી મટાડવા માટે ઉત્તમ છે

Basil, buttermilk, banana are excellent for curing acidity

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.