પક્ષપલટુઓ હવે ભાજપને નડે છે, ઓરમાયા બની ગયા

Bipartisans now nod to the BJP, becoming Ormaya

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.