વીમા કૌભાંડ કરવામાં ડ્રોન અને ઉપગ્રહનો ભાજપના ફળદુએ ઉપયોગ કર્યો

BJP officials used drones and satellites in insurance scams

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.