રાજ્યમાં મંજૂરી સિવાય ફરતી ખાનગી બસો જપ્ત કરાશે

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.