કેલ્શિયમ નાઇટ્રેટ અને બોરોનેટેડ કેલ્શિયમ નાઇટ્રેટ ભારતમાં બનવા લાગ્યું , 39 રસાયણો હજું વિદેશથી લાવવા પડે છે

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.