કોરોનાથી દેશમાં 55 મૃત્યુ, 2072 કેસ: જમાતના 97 લોકો જીવતા બોંબ

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.