અમદાવાદમાં 7 દિવસમાં કોરોનાનો રોગ 300 ટકા વધી ગયો

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.