190 દેશમાં કોરોના છતાં એક પણ દેશ રોગપ્રતિકારક રસી બનાવી ન શક્યા

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.