ભારતના વિજ્ઞાની ડો.કૃષ્ણાએ કોરોનાની રસી તૈયાર કરી દીધી, કોના પર ટ્રાયલ કર્યા ?

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.