દિલ્હીના ધારાસભ્યોની સંપત્તિ 5 વર્ષમાં બે ગણી થઈ ગઈ, 60 ટકા ગુનેગાર

The wealth of Delhi legislators has doubled in 5 years, with 60 per cent criminals

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.