ત્રણ મિનીટમાં ૪૦૧ કીક મારીને વિશ્વ વિક્રમ બનાવતી વડોદરાની આઠ વર્ષની પ્રિષા

Eight-year-old Prisha from Vadodara who made a world record of 401 kicks in three minutes

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.