ગુજરાતમાં 24 લાખ દેવાદાર ખેડૂતોનું બે મહિનાનું વ્યાજ માફ

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.