10 હજાર લોકોને ગાયત્રી પરિવાર તરફથી રાસન કીટ અપાઈ

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.