સોનું 46 હજારને પાર કરી ગયું

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી and हिंदी.