ગુજરાતમાં 7 હજાર પાકિસ્તાની રહે છે, પણ સરકારે વિગતો આપવોનો ઈન્કાર કર્યો

Govt refuses to give information about refugees in Gujarat

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.